Adatvédelmi irányelvek

(Érvényes 2018 május 25-től)

JOGSZABÁLYOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”).

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk minden szakaszában figyelembe vesszük az adatkezelés célját, a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes voltát. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelésünk céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint alkalmas a cél elérésére.

Adatkezelő: a Previo.hu Kft (cégjegyzékszám: 01-09-397840). Az adatkezelés területén megfelelő technikai és személyi intézkedéseket tettünk a személyes adatok védelmében, kiemelten a személyes adatokhoz való esetleges ellenőrizetlen hozzáférések, azok megváltoztatása, törlése, elvesztése esetére. Egyéb adatvédelmi területek az ellenőrizetlen adatmódosítás, ellenőrizetlen felhasználás illetve bármi egyéb visszaélés a személyes adatokkal.

Minden olyan szervezet, amely hozzáfér személyes adatokhoz tiszteletben tartja azon személyes adatok alanyainak jogait és kötelezett arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően működjön.

MIÉRT HASZNÁLJUK SZEMÉLYES ADATAIT ÉS MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG EZEKET?

Elsősorban kereskedelmi és adminisztrációs okokból. Amennyiben egy véglegesített szerződés kereteinek megfelelően együttműködünk, ehhez tároljuk a kapcsolati adatokat. Ezek lehetnek:

Az adatkezelés oka a szerződéses kapcsolatokhoz szükséges adatkezelés, a adóügyi bizonylatok kiállítása és a készpénztől eltérő módon történő fizetések beazonosítása.

Partnereinket időről-időre elsősorban emailben vagy telefonon tájékoztatjuk híreinkről és a termékeink módosításairól. Ezek lehetnek frissítésekre és rendszerbeállítások módosítására vonatkozó információk, tervezett leállások időpontjai, stb.

Leiratkozási információink üzeneteink alján találhatók.

Az adatokat a szerződés lejárata után a jogszabályokban meghatározott ideig őrizzük meg. Személyes adatokat soha nem osztunk meg vagy értékesítünk harmadik félnek.

Szolgáltatásaink fejlesztésének érdekében az oldal felkeresésekor gyűjtjük és tároljuk a látogatók adatait, oldalhasználati szokásait és az egyes termékek használatát. Az általunk megkapott adatok között szerepel az IP-cím, az oldalon eltöltött idő, az oldal, ahonnan a látogató felkeres minket, illetve az oldal bezárásának időpontja. Ezen adatgyűjtés során használunk harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat (Google Analytics, stb).

A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. A telepített cookie-k (sütik) bármikor kikapcsolhatók a felhasználó által, ez ugyanakkor hatással lehet a honlap használatára vagy online termékeink működésére.

AZ ADATHOZ ÉS ANNAK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását.

ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG

A személyes adatok kezelése a vonatkozó magyar és EU jogszabályoknak megfelelően történik. Minden adatot megfelelő biztonságú szervereken tárolunk és a rendelkezésre álló legkorszerűbb technológiával védjük.

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá; csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult; az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Személyes adatokat kezelő kollégáinkat titoktartási nyilatkozat köti az említett adatokkal kapcsolatban.

Előzetes engedély hiányában személyes adatot nem adunk át harmadik félnek., kivéve a jogszabályokban rögzített hatósági megkereséseket.